YLE: Pääuutiset

Analyysi: Sotesota ei ole ohi, vaikka asiakassetelistä saatiin luova sopu – hintalappu voi hirvittää

Kesäkuinen eduskunnan perustuslakivaliokunnan mietintö velvoitti hallitusta purkamaan yhtiöittämisen, vaiheistamaan uudistuksen toteuttamista, ja korjaamaan valinnanvapauslain säännöksiä siitä, miten julkisia hallintotehtäviä annetaan yksityiselle. Nyt muutoksia on tehty.

Yleisesti ottaen laki on uudessa valmistelussa parantunut ja tullut realistisemmaksi. Kuitenkin palvelun käyttäjien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kannalta se on edelleen monimutkainen ja vaikeasti hahmotettava.

Järjestelmästä tulee myös vaikeasti johdettava. Vastuissa on edelleen tulkinnanvaraa: kuka milloinkin vastaa ihmisen hoidosta. Ongelmia tuottaa myös asiakasseteli.

Rahoitus ja tuottajien korvausjärjestelmä sisältävät edelleen ongelmia. Kolmen miljardin euron kustannusten hillinnän toteutumista asiantuntijat pitävät mahdottomana.

Sosiaali- ja terveyskeskuksesta tulee käytännössä terveyskeskus

Jo hallituksen aiemmassa esityksessä osa sosiaalipalveluista oli sote-keskuksessa ja osa maakunnan liikelaitoksessa. Hallituksen uudet linjaukset vähentävät sosiaalipalveluja sosiaali- ja terveyskeskuksesta entisestään. Keskukseen näyttää jäävän vain sosiaalihuollon ohjausta ja neuvontaa, eli siitä tulee käytännössä terveyskeskus.

Syynä poisjättämiseen on se, että sosiaalipalvelut edellyttävät viranomaispäätöksiä. Niiden tekemistä ei voi niin vain antaa yrityksen tehtäväksi hallituksen alunperin esittämällä tavalla. Taustalla on kesäkuinen perustuslakivaliokunnan lausunto.

Juristeja tullaan epäilemättä tarvitsemaan vielä monesti erilaisten riitakysymysten ratkaisuun.

Käytännössä sosiaalipalvelujen supistuminen sote-keskuksesta voi parantaa pienempien yritysten mahdollisuuksia perustaa keskuksia. Toukokuisen hallituksen esityksen vaatimukset olisivat mahdollistaneet sote-keskusten perustamisen lähinnä vain suurille yrityksille. Myöhemmin sote-keskukseen tulevat erikoislääkäripalvelut voivat taas muuttaa tilannetta niin, että pienten tuottajien mahdollisuudet tuottaa palveluja hankaloituvat.

Toisaalta integraation, eli yhtenäisten hoitoketjujen luominen, tulee olemaan vaikeaa. Ei ole helppo varmistaa, että ihminen saa vaikkapa lonkkaleikkauksen, kotona tarvittavan kotiavun ja kuntoutuksen niin, ettei tipu hoitojen väliin, tai ettei palvelu toimi kunnolla.

Ihminen tippuu hoitojen väliin jatkossakin

Maakunnan yhtiöittämispakko on poistettu perustuslakivaliokunnan vaatimusten mukaisesti. Huhtikuussa 2016 hallitus linjasi, että

Valinnanvapauslain perusteluissa hallitus jo myönsi, että kyse ei ollut EU:sta, vaan sen omista päätöksistä:

Yhtiöittämispäätöksen purkaminen edesauttaa yhtenäisten hoitoketjujen luomista. Uusi lakiluonnos ei pirstaloi hoitopaikkoja niin paljon kuin aiempi hallituksen esitys. Maakunnan mahdollisuudet luoda omissa palveluissaan yhtenäisiä hoitoketjuja paranee, kun sen ei ole pakko yhtiöittää omia palvelujaan. Toisaalta asiakassetelin käyttö pirstoo uudelleen maakunnankin mahdollisuuksia luoda yhtenäisiä hoitoketjuja.

Hyllyssäni on valtava kasa erilaisia versioita, eikä tämä tähänkään lopu.

Yhtenäisten hoitoketjujen luominen ei tulekaan olemaan helppoa. Valittu valinnanvapausmalli tekee integraation hankalaksi. Ongelmallista tulee edelleenkin olemaan se, että sote-keskuksesta saa osan terveyspalveluista ja maakunnan liikelaitoksesta saa käytännössä kaikki sosiaalipalvelut ja loput terveyspalvelut. Yritysten ja maakunnan palvelut pitäisi saada toimimaan yhteen niin, ettei asiakkaita esimerkiksi yritetä siirrellä pois itseltä toisten hoidettavaksi.

Integraatiota yritetään edesauttaa lakiluonnoksen uudella pykälällä asiakassuunnitelmasta. Asiakassuunnitelmasta tulee löytyä kaikki ihmisen sosiaali- ja terveyspalvelut riippumatta siitä, kuka ne tarjoaa.

Pykälän tarkoitus on hyvä. Ongelma on, että mahtaako kukaan vielä vähään aikaan tietää, kuka käytännössä tekee mitä ja miten niin, että suunnitelma todella reaaliaikaisesti ohjaa ihmisen palvelujen saantia. Asiakassuunnitelma-pykälästä on pitkä matka siihen, että asiakas siirtyy palvelusta toiseen sujuvasti. Lisäksi asiakassuunnitelma ei itsessään anna oikeutta palveluiden saamiseen. Sen laatiminen tarkoittaa paljon työtä ja lisäkustannuksia.

Laki on edelleen monimutkainen ja vaikeasti hahmotettava.

Asiakkaan kannalta aivan ratkaisevaa tulee olemaan se, miten maakunnan liikelaitoksen ja yrityksen pyörittämän sote-keskuksen yhteistyö tulevaisuudessa onnistuu. Ainakin alkuvaiheessa ongelmia aiheuttavat vastuiden epäselvyys, tietojärjestelmät, maakunnan puutteellinen ohjauskyky, ja uudenlaisen toimintamallin opettelu.

Asiakassetelistä riidellään vielä tulevina kuukausina

Maakunnan on tarjottava asiakasseteliä erittäin monen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun kohdalla, kuitenkin monin rajoituksin. Maakunnan setelillä voi esimerkiksi saada kotipalvelua, kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, ja joitakin kirurgisia toimenpiteitä.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ainakin tietyissä palveluissa valinnanmahdollisuudet lisääntyvät. Alueelliset erot tulevat kuitenkin edelleen olemaan suuret. Pienemmäksi valinnanvapaus jää syrjäseuduilla ja suurinta se on yliopistosairaalamaakunnissa.

Se tarkoittaa myös sitä, että kustannusten hallinta tulee olemaan vaikeaa ja paine kustannusten nousuun on suuri. Täytyy myös kysyä, mikä tulee olemaan maakunnallinen itsehallinto?

Asiakasseteli voi vaikeutta eri toimijoiden yhteistyötä. Esimerkiksi vaikkapa kotihoidon on pelattava yhteen terveyskeskuksessa annettavan hoidon ja maakunnan geriatrisen erikoissairaanhoidon kanssa. Palvelun tarjoaja voi kaikissa palveluissa olla eri. Potilaan hoidon kokonaisuutta on vaikea hallita. Miten maakunta käytännössä kantaa kokonaisvastuun?

Ihminen tippuu hoitojen väliin jatkossakin

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat pitivät hallituksen viime viikkoista asiakassetelilinjausta suurena riskinä. Pelko oli se, että erityisosaajat – lääkärit ja hoitajat – kaikkoaisivat julkisesta erikoissairaanhoidosta yksityiselle ja päivystys vaarantuisi.

Hallitus on nyt huomioinut asiantuntijoiden kritiikkiä. Asiakassetelin käyttöä rajoitetaan monilla eri tavoilla. Tosin hyvin luovalla ja varsin monimutkaisella tavalla. Onko tämä riittävää? Muodostuuko tästä hallinnollisesti yhteen sovitettava kokonaisuus? Entä miten pärjäävät erityisesti pienten ja keskisuurten maakuntien keskussairaalat?

Vasta aika näyttää, kuinka monet lääkärit ja hoitajat todella jättävät julkisen terveydenhuollon, ja vaarantuuko päivystys sen myötä. Tilannetta ei helpota se, että 2020-luvun alkuun osuu yleisemminkin erikoislääkäripula, ja lakiluonnoksen mukaan tiettyjä erikoislääkäreitä on tarkoitus olla myös sote-keskuksessa.

Jos pitäisi veikata, sanoisin, että asiakasseteliin palataan vielä lausuntokierroksen jälkeen.

Sote-keskusta ei aluksi osoiteta kaikille, halukkaat saavat vaihtaa terveyskeskuksensa uuteen

Sote-markkinoiden käynnistysvaihe tulee olemaan merkittävä. Siitä ovat puhuneet niin taloustieteilijät kuin hallituksen oma esitys.

Viime kesänä kaatuneessa hallituksen valinnanvapausesityksessä tarkoitus oli, että jos asiakas ei valitse tuottajaa, siis sote-keskusta tai hammashoitolaa, maakunta osoittaisi asiakkaalle helpoimmin saavutettavissa olevan paikan.

Yrityksille olisi edullista, että markkinat jaettaisiin heti. Muuten alkuvaiheessa yrityksen asiakkaita olisivat vain ne, jotka hakeutuvat aktiivisesti pois terveyskeskuksesta. Ihmiset eivät välttämättä, ainakaan aluksi, vaihda terveyskeskusta kovin innokkaasti. Esimerkiksi Ruotsin kokemukset ovat osoittaneet, että ensivaiheen listautumisen jälkeen markkinoille tulevien voi olla vaikeampi rakentaa asiakaskuntaa.

Sosiaali- ja terveyskeskuksesta tulee käytännössä terveyskeskus

Toisaalta jos asiakkaat jaettaisiin heti, maakunnan kannalta se tarkoittaisi sitä, että sillä olisi alkuvaiheessa ylimääräistä henkilöstöä ja tiloja. Lisäksi se maksaisi samaan aikaan korvauksia yrityksille siirtyneistä asiakkaista. Esimerkiksi Uudellamaalla alkuvaiheen päällekkäisyys olisi tarkoittanut merkittäviä ylimääräisiä lisäkustannuksia.

Hallitus päätti ottaa käyttöön kahden vuoden aikarajan. Eli jos ihminen ei aktiivisesti itse valitse, hän pysyy kaksi ensimmäistä vuotta maakunnan liikelaitoksen asiakkaana. Kahden vuoden jälkeen hänelle osoitetaan lähellä oleva sote-keskus.

Tällä päätöksellä muuttoliike tulee olemaan loivempi verrattuna siihen, että markkina olisi jaettu heti. Maakunnlla on enemmän varautumisaikaa, mikä on hyvä asia.

Uudistus otetaan käyttöön vaiheittain, mutta onko porrastus riittävä?

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat pelkäsivät hallituksen keväisen valinnanvapausesityksen vievän sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kaaokseen. Perustuslakivaliokunta edellyttikin, että uudistus pitää toteuttaa vaiheittain, ettei sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus vaarannu.

Hallituksen uudessa valinnanvapausluonnoksessa sote-keskusten pitää aloittaa vuonna 2021. Laajemman palveluvalikon sote-keskusten pitää aloittaa vuonna 2022. Hammashoitoloiden pitää aloittaa vuonna 2022. Laajemman palveluvalikoiman hammashoitoloiden pitää aloittaa vuonna 2023.

Henkilökohtainen budjetti pitää ottaa käyttöön vuoden 2020 alusta. Asiakasseteli otetaan käyttöön porrastetusti. Ensimmäinen joukko palveluja tulee asiakassetelin piiriin 1.7.2020 ja toinen vuonna 2022.

Aikaa ei ole yhtään liikaa.Tehtävää on ensimmäisinä vuosina paljon ja muutokset suuria. Viimeistään eduskunnan perustuslakivaliokunta ottaa kantaa siihen, onko vaiheistus riittävä.

Valmista ei ole ja monet kysymykset odottavat vastausta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus on välttämätön ja valinnanvapauslakiluonnos nyt pidemmällä kuin koskaan. Silti kiire on valtaisa, jos lakien olisi tarkoitus olla valmiita toukokuussa. Varmaa on, että kerralla ei tule valmista, ja korjauksia joudutaan tekemään matkan varrella.

Lakiteksti on monimutkaista ja vaikeaselkoista. Edelleen laissa on kohtia, jotka paperilla voivat näyttää toimivilta, mutta joiden käytännön toteutuksesta ja seuraamuksista ei tiedä kukaan. Esimerkiksi mitä kaikkea sote-keskuksessa hoidetaan, jos sille kuuluu terveydenhuollon ammattihenkilön suorittama “yleislääketieteen alaan kuuluva” asiakkaiden oireiden, toimintakyvyn ja sairauksien tutkimus, toteaminen ja hoito.

Monimutkaista ja vaikeaselkoista lakia ei ole helppo toteuttaa ja johtaa. Juristeja tullaan epäilemättä tarvitsemaan vielä monesti erilaisten riitakysymysten ratkaisuun.

Viimeistään perustuslakivaliokunta ottaa kantaa siihen, onko vaiheistus riittävä.

Sote-uudistuksen luonteeseen on kuulunut hallituksen toisiaan seuraavat linjaukset ja niiden korjaukset. Hyllyssäni on valtava kasa erilaisia versioita, eikä tämä tähänkään lopu. Korjausliikkeitä nähdään tulevina kuukausinakin ennen kuin laki hallituksen suunnitelmien mukaan on toukokuussa, tai realistisemmin ehkä ensi kesänä, hyväksytty.

Sote-uudistus on uskomaton olio, jonka valmistelu kulkee kummallisuudesta toiseen. Jo monta vuotta sitten ajattelin, että ei tämä enää hullummaksi voi mennä. Väärässä olin. Tämä on aina vaan hullumpaa. Ei näistä viime viikoista muutakaan voi ajatella.

Kategoriat - YLE

Analyysi: Mitä Espanjan perustuslain pykälä 155 voi tarkoittaa?

Katalonian itsehallinto on niin vahva ja laaja, että valtio voi puuttua siihen vain poikkeusmenettelyllä. Mahdollisuuden tähän antaa perustuslain pykälä 155.

Pykälä sanoo, että jos jokin itsehallintoalue ei täytä laillisuuden velvoitteita tai toimii vakavasti Espanjan yleistä etua vastaan, hallitus voi ryhtyä tarvittaviin toimiin pakottaakseen itsehallintoalueen noudattamaan laillisuutta.

Siinä ei siis määritetä toimia, joihin hallituksen pitäisi ryhtyä. Senaatin eli parlamentin ylähuoneen enemmistön tulee hyväksyä hallituksen esittämät toimet.

Pykälää on käytetty aiemmin vain vuonna 1989, kun silloinen pääministeri Felipe González vaati Kanariansaaria mukautumaan EU-jäsenyyden tuomiin verovelvoitteisiin. Tuolloin riitti pelkkä kirjelmä saarten aluehallitukselle.

Pykälän 155 toinen momentti sanoo, että hallitus voi laillisuuden palauttamiseksi jakaa määräyksiä kaikille aluehallinnon viranomaisille.

Tämä näyttäisi antavan mahdollisuuden ennenaikaisten aluevaalien määräämiseen. Uusia vaaleja vaatii Katalonian oppositio, mutta toistaiseksi niistä voi päättää vain aluehallituksen johtaja Carles Puigdemont.

Myös Espanjan sosialistipuolue oli ilmoittanut, että sille riittäisi pakkotoimeksi uusien aluevaalien pitäminen.

Torstaina Puigdemontin kirjeen jälkeen puolue kuitenkin tiukensi kantaansa, ja kutsui närkästyneeseen sävyyn kirjettä osoitukseksi täydellisestä haluttomuudesta vuoropuheluun ja sopimiseen.

Nyt sosialistipuolue jo suorastaan kehotti hallitusta ensi tilassa palauttamaan normaalin laillisuuden Kataloniaan ja nimesi Puigdemontin ainoaksi vastuulliseksi tulevasta.

Pääministeri Mariano Rajoyn oikeistolainen vähemmistöhallitus on katsonut, että se tarvitsee toimilleen käytännössä opposition sosialistien poliittisen hyväksynnän, vaikka laki ei tätä edellytä.

Aluehallitus koostuu itsenäisyyttä ajavista puolueista, jotka edellisvaaleissa saivat noin 40 prosenttia äänistä. Hallitusta tukee anarkistinen, antikapitalistinen Kansan yhtenäisyys -puolue, joka sai noin kahdeksan prosenttia äänistä.

Vaalitapa antoi näille puolueille pienen paikkaenemmistön, jonka avulla ne ovat vieneet eteenpäin yksipuolista irtoamishankettaan.

Uudet vaalit saattaisivat muuttaa paikkajakoa opposition eduksi, mutta varmaa tämä ei ole.

Espanjan hallituksen laittomana pitämän hankkeen ikävät seuraukset joka tapauksessa ovat alkaneet valjeta Kataloniassa monille, sillä esimerkiksi yli 700 alueen tärkeimmistä yrityksistä ja pankeista on äskettäin siirtänyt kotipaikkansa muualle Espanjaan.

Lisäksi julkisuudessa on pohdittu Katalonian alueellisen poliisin, Mossos d´Esquadran, siirtämistä Espanjan sisäministeriön suoraan alaisuuteen.

Myös aluehallituksen äänitorvena pidetyn TV3-kanavan ohjelmiston tasapainottamista on ehdotettu.

Aluehallituksen suoranainen viraltapano, ja sen tehtävien ottaminen valtion nimittämien edustajien hoitoon olisi monen kommentoijan mielestä tarpeen.

Lauantaihin mennessä hallituksen on keinonsa valittava, mutta se voi joutua myös muuttuvan tilanteen eteen, jos alueparlamentti ehtii sitä ennen vahvistaa 10. lokakuuta annetun, ja saman tien jäädytetyn itsenäisyysjulistuksen voimaantulon.

Se kiristäisi tilannetta entisestään.

Kansainvälistä tunnustusta vähemmistön yksipuoliselle irtoamishankkeelle ei silti olisi luvassa, joten siinäkin tapauksessa Espanjan johdon ratkaisuilta pykälän 155 käytössä olisi lupa odottaa maltillisuutta.

Kategoriat - YLE

Kittilägate: Mitä syytteitä syyttäjä jätti nostamatta ja miksi

Kihlakunnansyyttäjät Katri Junnikkala-Heikkinen ja Sari Anttonen ovat nostaneet lukuisia syytteitä Kittilän kunnan luottamushenkilöitä vastaan. Syytteen saa kaikkiaan 28 henkilöä. Syytteet koskevat päätöksentekoa viime vaalikaudella.

Samassa yhteydessä tehtiin myös neljä syyttämättäjättämispäätöstä. Ne koskevat erityisesti sitä, kuka mahdollisesti syyllistyi työsyrjintään kunnanjohtaja Anna Mäkelää kohtaan.

Tilapäisen valiokunnan puheenjohtajat eivät ole työnantajia

Syyttäjä katsoi poliisin esitutkinnan perusteella, että syytteitä ei nosteta tilapäisen valiokunnan puheenjohtajaa Veli-Matti Junnolaa (kesk.) ja varapuheenjohtajaa Torsti Patakangasta (kok.) vastaan. Poliisi epäili heitä työsyrjinnästä sekä työturvallisuusrikoksesta, jotka kohdistuivat kunnanjohtaja Anna Mäkelää kohtaan.

Syyttäjän mukaan heitä vastaan ei kuitenkaan ole todennäköisiä syitä rikokseen syyllistymisen tueksi. Syyttäjä perustelee tätä syyttämättäjättämispäätöstä sillä, että tällaisia syytteitä voi nostaa vain työnantajaa vastaan eikä tilapäistä valiokuntaa todennäköisesti voida rinnastaa työnantajaan, vaikka se valmisteli Mäkelän irtisanomista.

Sekä Junnola että Patakangas saivat kuitenkin syytteen törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä, joka liittyy Anna Mäkelän laittomaan irtisanomiseen.

Kunnanvaltuutetun syyte hylättiin osittain

Poliisi epäili yhtä kunnanvaltuutettua, joka toimi myös kunnanhallituksen varajäsenenä, työsyrjinnästä ja työturvallisuusrikoksesta. Epäilyt liittyvät mm. hänen haastatteluunsa Kittilä-lehdessä, jossa hän arvosteli kunnanjohtaja Anna Mäkelää poliisin mukaan epäasiallisella tavalla.

Syyttäjä päätti olla nostamatta syytettä työturvallisuusrikoksesta, koska yksittäinen haastattelu ei täytä rikoksen tunnusmerkkejä. Ollakseen rikos toiminnan olisi pitänyt olla luonteeltaan jatkuvaa.

Valtuutettu sai kuitenkin syytteen työsyrjintä-nimikkeellä. Sen lisäksi hän on syytettynä törkeästä luottamusaseman väärinkäyttämisestä.

Kunnanhallituksen varajäsen jää kokonaan syytteittä

Yksi poliisin epäilemistä henkilöistä säästyi kokonaan syytteiltä. Kunnanhallituksen varajäsen osallistui vain kerran hallituksen kokoukseen, jossa tehtiin kunnanjohtajan asemaan liittyviä päätöksiä.

Syyttäjän mukaan varajäsen ei syyllistynyt rikokseen, koska tuossa nimenomaisessa kokouksessa käsiteltiin vain päätösasioiden valmistelua, josta ei ole valitusoikeutta. Siten siinä ei ole voinut todennäköisesti tapahtua syyttäjän mukaan myöskään rikosta.

Kunnanhallituksen varajäsen ei saanut muita syytteitä, joten hän ei joudu lainkaan oikeuteen ainakaan syytettynä.

Lue lisää:

Kittilän päättäjille kymmeniä syytteitä virkarikoksista

KRP epäilee 30 henkilöä rikoksista Kittilässä – hissiyhtiön hankinnoista alkanut sotku jatkuu vielä pitkään

Kategoriat - YLE

Hallituspuolueet hyväksyivät soten valinnanvapauslain

Hallituspuolueiden (kokoomus, keskusta ja Sininen tulevaisuus) eduskuntaryhmät ovat hyväksyneet sote-uudistukseen kuuluvan valinnanvapauslakiluonnoksen. Kokoomus hyväksyi luonnoksen kokouksessaan yksimielisesti.

Keskustan ryhmäpuheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi, että keskusta painottaa seuraavaksi alkavaa lakiluonnoksen lausuntokierrosta. Viimeisenä tiedon kertoi Sininen tulevaisuus, joka hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Lakiluonnoksen oli tarkoitus olla eduskuntapuolueiden ryhmissä jo viime viikolla, mutta kokoomuksen ja keskustan eripura siirsi käsittelyä viikolla. Kiistan ytimessä oli asiakasseteleiden käyttäminen erikoissairaanhoidossa. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, kuinka laajasti yksityisille terveysyrityksille avataan pääsy erikoissairaanhoitoon.

Valinnanvapauslaki piti valmistella uudelleen, kun sen aiempi versio törmäsi perustuslakiin. Nyt uuden luonnoksen on määrä lähteä lausuntokierrokselle marraskuussa.

Koko sote- ja maakuntauudistuspaketin on tarkoitus tulla eduskunnan käsittelyyn alkukeväästä. Lait on tarkoitus saada hyväksyttyä kesän aikana.

Kategoriat - YLE

Valiokunta: EU-maat ovat haluttomia taistelemaan veronkiertoa ja rahanpesua vastaan

Pana-valiokunta sai nimensä tutkivien toimittajien verkoston viime vuoden keväänä julkituomista niin sanotuista Panama-papereista, jotka paljastivat erittäin laajan ja useita EU-maita koskettaneen veronkierron veroparatiisimaa Panaman kautta.

Välikäsien kautta veronkierrossa oli osallisina lukuisia EU-maissa sijaitsevia pankkeja, yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Myös Suomesta löytyi useita Panama-kytköksiä.

Euroopan parlamentti heräsi paljastuksen jälkeen tekemään oman selvityksensä veronkierron ja rahanpesun ehkäisemiseksi EU:n jäsenmaissa. Valiokunta aloitti työnsä kesäkuussa 2016 ja sai raporttinsa valmiiksi keskiviikkona

Pyyhkeitä komissiolle ja jäsenmaille

Valiokunta ei löytänyt paljon hyvää sanottavaa EU-komission eikä jäsenmaiden toiminnasta veronkierron ja rahanpesun ehkäisemisessä. Valiokunnan mielestä monelta jäsenmaalta puuttuu poliittinen tahto ryhtyä kouriintuntuviin toimiin tässä asiassa.

Valiokunta kiinnitti huomiota myös siihen, että EU-tason ehdotukset rahanpesun ja veronkierron kitkemiseksi vesittyvät turhan usein yksittäisen jäsenmaan vastustukseen. Tämän takia valiokunta haluaisi luopua yksimielisyysvaatimuksesta veroasioissa.

– Yksimielisyysvaatimuksesta tulisi ehdottomasti luopua, parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen (kok, EPP) sanoo.

Pietikäinen oli valiokunnan toinen suomalaisjäsen. Pirkko Ruohonen-Lerner (ps, ECR) oli yksi valiokunnan neljästä varapuheenjohtajasta.

Komissiota valiokunta moittii löysästä valvonnasta rahanpesun vastaiseen direktiivin täytäntöönpanon osalta. Rikkomusmenettelyjä täytäntöönpanoa vitkuttelevia maita vastaan ei ole käynnistetty, vaikka niihin näyttäisi olleen syytä.

– Ehkä tässä on kysymys siitä, että komissio ei ole kovistellut juuri muissakaan laiminlyönneissä jäsenmaita erityisen voimakkaasti, Pietikäinen toteaa.

Salailun kulttuuri elää vahvana

Edelleen valiokunta havaitsi, että sen työtä haittasi huomattavasti joidenkin unionin instituutioiden haluttomuus osallistua valiokunnan kuulemisiin. Tällaista salailun kulttuuria valiokunta piti erittäin valitettavana.

Pana-valiokunnan mielestä rahanpesua ja veronkiertoa ehkäisevää lainsäädäntöä pitää tiukentaa huomattavasti sekä EU-tasolla että jäsenmaissa. Valiokunta pitää tarpeellisena myös pikaisesti laadittavaa listaa niistä jäsenmaista, jotka haraavat vastaan veronkierron avoimessa yhteistyössä.

Valiokunta kuuli puolitoista vuotta kestäneen työnsä aikana satoja asiantuntijoita ja piti kymmeniä julkisia kuulemisia. Euroopan parlamentin istuntosalissa valiokunnan mietintöä käsitellään joulukuussa.

Kategoriat - YLE

Saksassa tuomittiin 88-vuotias nainen vankilaan juutalaisten joukkomurhan kiistämisestä – jälleen

Berliinissä on tuomittu 88-vuotias Ursula Haverbeck puoleksi vuodeksi vankilaan natsien toisen maailmansodan aikana tekemän juutalaisten joukkomurhan kiistämisestä.

Haverbeck oli alkuviikolla tuomiolla väitteestä, jonka hän esitti tammikuussa 2016. Hän väitti tuolloin myös, ettei Auschwitzin keskitysleirillä ollut kaasukammioita. Auschwitzissa kuoli arviolta 1,1 miljoonaa ihmistä.

Haverbeck on saanut samasta rikoksesta jo useita tuomioita. Elokuussa hänet tuomittiin kahden vuoden vankeuteen äärioikeistolaislehteen kitjoittamastaan artikkelista, kertovat muun muassa saksalaiset uutissivustot Der Spiegel, Berliner Kurier ja Deutsche Welle.

Hän ei kuitenkaan ole ollut koskaan vankilassa, koska hän on valittanut tuomioista ja prosessi on kesken.

Holokaustin kieltämisestä voidaan tuomita Saksassa kovimmillaan jopa viideksi vuodeksi vankilaan.

Haverbeck on suosittu hahmo Saksan äärioikeistolaisissa piireissä. Haverbeckin sittemmin edesmennyt mies Werner Georg Haverbeck toimi aktiivisesti Saksan kansallissosialistisessa puolueessa toisen maailmansodan aikana.

Saksalaislehdistö on nimennyt Haverbeckin natsimummoksi tämän toistuvien holokaustin kieltävien puheiden takia. Haverbeck teki jopa vuonna 2014 poliisille ilmoituksen, jossa hän syytti Saksan juutalaisten keskusneuvostoa "viattomien ihmisten vainoamisesta".

Kategoriat - YLE

Ilmatieteen laitos varoittaa autoilijoita: Mustaa jäätä voi olla ensi yönä etelässä asti – Lumi- ja räntäsateet saapuvat pohjoisesta

Ilmatieteen laitoksen mukaan autoilijoiden kannattaa varautua haastaviin keleihin tulevina päivinä. Ennusteen mukaan pohjoisesta virtaa Suomeen vuodenaikaan nähden kylmää ilmaa ja yöpakkaset yleistyvät.

Länsi-Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla sataa paikoin lunta tai räntää perjantain vastaisena yönä. Lisäksi vähäisiä lumi- tai räntäsateita voi tulla maan etelä- ja keskiosassa lähinnä sunnuntaina. Myös alkuviikolla voi etelärannikolla esiintyä vielä vesi- tai lumikuuroja.

– Petollisempaa liukkautta, eli mustaa jäätä, esiintyy paikoin öisin ja aamuisin lähinnä vesistöjen äärellä länsi- ja etelärannikolla sekä Järvi-Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologi Henri Nyman tiedotteessa.

Päivisin lämpötila jää viikonloppuna Lapissa jo paikoin pakkasen puolelle ja etelässäkin alle +5 asteen. Öisin lämpötila on alimmillaan etelässä -5 asteen ja Lapissa -10 asteen vaiheilla.

Kylmä sääjakso jatkunee ensi viikon puoliväliin, jonka jälkeen sää mahdollisesti lauhtuu.

Kategoriat - YLE

Sipilä ei päästäisi Väyrystä takaisin keskustan kansanedustajaksi

BRYSSEL Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä ei ottaisi europarlamentaarikko Paavo Väyrystä keskustan eduskuntaryhmään, jos Väyrynen päätyy palaamaan eduskuntaan.

Väyrynen ilmoitti tänään, että hän aikoo ryhtyä keväällä uudelleen kansanedustajaksi jos häntä ei valita presidentiksi tammikuun vaaleissa. Hän yrittää presidentiksi perustamansa Kansalaispuolueen ehdokkaana, jos puolue saa kokoon tarvittavan määrän kannattajakortteja.

– Minun mielestäni meidän ryhmässä on vain keskustan kansanedustajia, ei muiden puolueiden kansanedustajia, Sipilä sanoi Brysselissä, ja täsmensi että Väyrynen on oman puolueensa edustaja.

Sipilä korosti, että asiaa ei ratkaise keskustan puheenjohtaja vaan eduskuntaryhmä. Hänellä on kuitenkin ryhmän jäsenenä ääni ja mielipide.

– Onneksi minun ei tarvitse olla tuota asiaa päättämässä kuin ryhmän jäsenenä, Sipilä sanoi.

Kategoriat - YLE

Moskeija Helsinkiin? Jo ennen joulua päätetään varataanko tontti Hanasaaresta

Helsinkiin rakennettavaksi ehdotettua moskeijaa koskeva tontinvarausasia tulee päätettäväksi marraskuun loppupuolella.

Asiaa käsittelee ensin kaupunkiympäristölautakunta. Tämän jälkeen kaupunginhallitus päättää, varaako Helsingin kaupunki moskeija- ja monitoimikeskushankkeen suunnittelua varten tontin.

Jos hanke etenee, rakentamisen edellyttämästä kaavamuutoksesta päättää aikanaan kaupunginvaltuusto.

Kaupunki sai hanketta varten vuonna 2015 tontinvaraushakemuksen Suomen Muslimiliitto ry:ltä, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:ltä ja Suomen Musliminaiset ry:ltä. Hakemuksen mukaan hankkeen toteuttaja olisi uusi perustettava Oasis-säätiö.

Pormestari Vapaavuori vastustaa

Helsingin kaupunki on pyytänyt tonttia koskevan päätöksenteon valmistelun tueksi moskeija- ja monitoimikeskushankkeesta lausunnot opetus- ja kulttuuriministeriöltä, ulkoasiainministeriöltä sekä täydentävän lausuntonsa sisäministeriöltä. Näiden lisäksi jo keväällä lausuntonsa antoi Siirtolaisuusinstituutti.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) kertoi jo pormestarivaaleissa, että vastustaa suurmoskeijaa, koska se "provosoisi turhaan ja lietsoisi turhaa vastakkainasettelua".

Julkinen keskustelu aiheesta on käynyt kuumana jo pitkään. Puolueista keskusmoskeijaa vastustavat yksimielisimmin perussuomalaiset, mutta kritiikkiä on esitetty läpi puoluerajojen.

Lisää aiheesta:

Onko Helsinkiin suunniteltu iso moskeija turvallisuusuhka? Tutkijat ja hankkeen vetäjät kommentoivat

Epäselvä rahoitus hidastaa Helsingin suurmoskeijaa – "Hitaasti syntyy fiksuja päätöksiä"

Vaikuttajaimaami: "Pääkaupunkiseudulle tarvitaan jopa viisi suurmoskeijaa"

Suurmoskeijan rahoitus jakaa muslimien mielipiteet

Suomessa on jo 80 moskeijaa, viisi niistä avasi meille ovensa: Tervetuloa mukaan vierailulle

Kategoriat - YLE

Insinöörien huvipuisto avautuu Lappeenrantaan – suunnittelijana myytinmurtaja Jamie Hyneman

Myytinmurtaja Jamie Hyneman saa keksintöpajan Lappeenrannan yliopistolle. Rakenteilla on uusi paja, jossa pääsee keksimään, rakentamaan ja testaamaan myytinmurtajahengessä uusia keksintöjä.

– Tämä on hauskinta mitä insinöörit voivat tehdä, sanoo tutkija-opettaja Markku Ikävalko.

Tällainen työpaja on ollut suunnitteilla jo vuosia Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon, mutta vasta nyt peruskorjauksen yhteydessä paja viimein päätettiin rakentaa. Yliopiston kunniatohtori Jamie Hynemanin innostui pajan suunnittelusta vieraillessaan viime kesänä Lappeenrannassa.

– Oli hyvin luontevaa, että Jamie lähti mukaan suunnittelemaan protopajaa, koska hän on ollut suunnittelemassa vastaavanlaisia Amerikkaan, toteaa Markku Ikävalko Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta.

Työpajassa ei ole luvassa räjäyttelyä

Myytinmurtaja-sarjasta tutuksi tullutta räjäyttelyä ei kuitenkaan uudessa protopajassa nähdä.

– Ei siellä räjäytellä mitään. Hyneman rakentelee enemmän kuin räjäyttelee. Telkkarisarjassakin räjäyttelyt oli enemmän tuottajan idea kuin Hynemanin, kertoo Markku Ikävalko Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta.

J. Hyneman Center-nimisen työpajan tarkoituksena on antaa tilaa ja mahdollisuuksia ratkaista ongelmia, tuottaa uusia ideoita sekä rakentaa ja testata prototyyppejä.Hyneman kertoo olevansa vaikuttunut Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, joka varsin pienenä yliopistona on päättänyt erikoistua juuri uusiutuvan energian tutkimiseen.

– Olen itse jo pitkään ollut kiinnostunut uusiutuvan energian hyödyntämisestä ja siksi tulin mielelläni tänne Lappeenrantaan, kertoo Jamie Hyneman.Hyneman kertoo olevansa vaikuttunut Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, joka varsin pienenä yliopistona on päättänyt erikoistua juuri uusiutuvan energian tutkimiseen.

– Olen itse jo pitkään ollut kiinnostunut uusiutuvan energian hyödyntämisestä ja siksi tulin mielelläni tänne Lappeenrantaan, kertoo Jamie Hyneman.

Hyneman kertoo olevansa vaikuttunut Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, joka pienenä yliopistona on erikoistunut uusiutuvan energian tutkimiseen.Petri Kivimäki/Yle "Olo kuin mopopojalla"

Hynemanin kesäinen vierailu Lappeenrannnassa herätti myös yritysten kiinnostuksen Lappeenrannan teknillistä yliopistoa ja sen tutkimusta kohtaan.

Yksi syy yritysten kiinnostukseen on näkyvyydessä, jonka julkkis tuo mukanaan. Lisäksi yrittäjät ovat innostuneet Myytinmurtaja-insinöörikaksikon testailusta siinä määrin, että haluavat olla mukana uudessa protopajassakin.

– Se mitä Jamie Hyneman ja Adam Savage Myytinmurtajissa tekivät on hauskinta mahdollista mitä insinöörit voivat keksiä, tutkija-opettaja Markku Ikävalko ynnää

Ihmiset ovat innostuneet Hynemanin tempauksien kautta luonnostaan testaamisesta, kokeilemisesta ja keksimisestä.

– Kun tuommoisissa hommissa on mukana, niin siinä tulee itsellekin olo kuin mopopojalla, naurahtaa Ikävalko.

Protopaja – insinöörien huvipuisto

Uusi insinöörien huvipuisto tulee sijaitsemaan keskellä Lappeenrannan teknillistä yliopistoa. Insinöörien temmellyskentäksi tulee kaikkiaan 330 neliömetrin kokoinen tila.

– Uusi paja on huomattavan iso vetovoimatekijä. Markkinoinnilllinen arvo on yksi juttu, mutta toiminnallinen arvo on vielä isompi, sanoo tutkija-opettaja Markku Ikävalko Lappeenrannnan teknillinen yliopistosta.

Amerikkalainen tuotekehittäjä ja myytinmurtaja Jamie Hyneman sai kesällä kunniatohtorin arvon Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla.

– Kun minua pyydettiin suunnittelemaan protopaja, mikä liittyy pitkälti kuluneen kolmen vuosikymmenen aikana tekemääni työhön, otin tehtävän innolla vastaan. Pidän velvollisuutenani auttaa yliopistoa kaikin keinoin, Jamie Hyneman kertoo yliopiston tiedotteessa.

Jamie Hyneman luennoi kesällä opiskelijoille Lappeenrannassa.Petri Kivimäki/Yle Jamie Hyneman nähdään tulevaisuudessakin Suomessa

Uusi paja kantaa myytinmurtaja Jamie Hynemanin nimeä ja on hänen suunnittelemansa. Yliopistolla odotetaan, että mies nähtäisiin myös mahdollisuuksien mukaan pajalla tositoimissa.

– Kylllä me tullaan tämä baskeripää vielä Lappeenrannassa näkemään, vakuuttaa tutkijaopettaja Markku Ikävalko.

Tarkkaa ajankohtaa ei ole kuitenkaan vielä tiedossa, milloin mies tulee seuraavan kerran Lappeenrantaan.

– Toivotaan, että hän pääsisi mahdollisimman usein käymään Lappeenrannassa. Jos ei se onnistu, niin livenä voidaan olla yhteydessä netin kautta, kertoo Markku Ikävalko.

Kategoriat - YLE

Telian liikevoitto laski – yhtiö jatkaa keskittymistään Pohjoismaihin ja Baltiaan

Teleoperaattori Telian oikaistu liikevoitto pieneni noin 0,4 miljardiin euroon (3,8 miljardiin kruunuun) vuoden kolmannella neljänneksellä. Vuotta aiemmin yhtiön liikevoitto oli heinä-syyskuussa noin 0,5 miljardia euroa.

Liikevaihto laski 2 miljardiin euroon (19,6 miljardiin kruunuun) 2,2 miljardista eurosta.

Toimitusjohtaja Johan Dennelindin mukaan viime neljänneksen aikana Telia eteni kohti keskittymistään Pohjoismaiden ja Baltian markkinoihin. Telia sotkeutui korruptiojupakkaan Keski-Aasian Uzbekistanissa ja sai syyskuussa maksaakseen yhteensä 965 miljoonan dollarin sakot ja vahingonkorvaukset.

– Sopimus merkitsi yhtiömme historian surullisen luvun loppumista, Dennelind totesi lisäten, että Telia on tehnyt lujasti työtä, jotta vastaavilta sotkuilta vältyttäisiin jatkossa.

Kategoriat - YLE

Kemisti-osastopäällikkö Talvivaarasta: "Olisin varmasti pystynyt tunnistamaan myrkylliset aineet"

Mistä on kyse?
  • Rovaniemen hovioikeus jatkoi torstaina Talvivaaran ympäristörikosjutun käsittelyä Kajaanissa.
  • Aamulla kuultavana oli tuotantojohtaja, iltapäivällä vuorossa on Talvivaara Sotkamo Oy:n osastopäällikkö.
  • Entisen osastopäällikön syytteet hylättiin käräjäoikeudessa.
  • Syyttäjät pyytävät hovioikeutta kumoamaan Kainuun käräjäoikeuden tuomion.

Talvivaaran ympäristörikosjutun hovioikeuskäsittely Kajaanissa päättyi osastopäällikkönä metallien talteenotossa (MTO) toimineen miehen kuulemiseen. Mies kertoi työskentelevänsä tällä hetkellä Terrafame Oy:ssä.

Entinen osastopäällikkö vaatii hovioikeudessa, että Suomen valtio velvoitetaan korvaamaan täysimääräisesti hänen oikeudenkäynti- ja asianosaiskulunsa eli yhteensä yli miljoona euroa.

– Kiistän ehdottomasti syyllistyneeni mihinkään rikokseen, mies sanoi hovioikeudessa.

Miehen työtehtävä MTO:ssa päättyi maaliskuussa 2012.

Rovaniemen hovioikeus jatkaa Talvivaaran ympäristörikosjutun käsittelyä ensi viikolla Rovaniemellä. Syyttäjien ja vastaajien loppulausunnot on tarkoitus kuulla marraskuun puolivälissä.

Yksittäisiä kokeita Talvivaaralle

Ennen Talvivaaraan siirtymistään mies työskenteli Keski-Pohjanmaan teknologiakeskuksen tutkijana.

– Tehtäväkseni tuli tehdä erilaisia laboratoriokokeita. Tiesin, että kyse oli Talvivaarasta, mutta ne olivat yksittäisiä kokeita, mies kertoi.

Kemistinä tunnen aineita ja metalleja ja niiden vaikutuksia. Talvivaara Sotkamo Oy:n entinen osastopäällikkö

Hän kertoi, ettei ole osallistunut Talvivaaran tehtaan tai tuotantolaitoksen prosessien suunnitteluun. Eikä hän ole vaikuttanut myöskään tehtaan ympäristövaikutusten arviointiin tai ympäristölupahakemukseen.

– Kemistinä tunnen aineita ja metalleja ja niiden vaikutuksia. Olisin varmasti pystynyt tunnistamaan myrkylliset aineet. Kun nyt puhutaan jätevesistä ja natrium ja sulfaatti ovat olleet esillä, niin en pidä niitä myrkyllisinä, mies kertoi kun hänen asianajajansa Kristiina Liljedahl tiedusteli Talvivaaran jätevesistä.

MTO:n osastopäälliköksi mies tuli vuoden 2010 alussa.

Hönkäpesureista tuli huomautus

Mies kertoi osastonsa seuranneen muun muassa tehtaan hönkäpesureiden laatua ja määrää.

– Muistaakseni minulle ei osoitettu mitään tehtävää niiden vaikutusten suhteen. Osasto seurasi, miten pesurit toimivat ympäristölupaehtojen mukaisesti.

Ympäristövaikutusten seuraamisesta entisen osastopäällikön mukaan vastuussa oli ympäristöpäällikkö.

Mies muisteli, että ympäristöluvassa oli maininta, että kapasiteettia tulee olla riittävästi pesemään höngät luvan edellyttämälle tasolle. Lupaviranomainen edellytti, että pesureita on riittävästi ja ne toimivat hyvin.

Kainuun ELY:n maaliskuun 2010 tarkastuksen tuloksena oli huomautus, jonka mukaan hönkien käsittely oli viipymättä saatava ympäristöluvan edellyttämälle tasolle.

– Tarkastuksen aiheena olivat ilma ja melu. Osallistuin tarkastukseen ilman osalta. Tilanne ei ollut viranomaisen mukaan riittävän hyvä, joten piti tehdä toimenpiteitä, jotta hönkien käsittely saadaan riittävälle tasolle, mies kertoi.

"En pidä sulfaattia myrkyllisenä"

Mies ei ollut varma ajankohdasta, jolloin sai tiedon tehtaan ympäristövaikutuksista. Hän muisteli, että kyseessä oli syksy 2010 tai kevät 2011.

– Syksyllä tuli jonkinlainen pH:n lasku, mutta sen syy taisi jäädä epäselväksi. Keväällä 2011 tuli esille, miten sulfaatti mahdollisesti vaikuttaa ympäristössä.

Miehen mukaan keväällä 2011 sulfaatin yhteys ympäristövaikutuksiin selvisi , kun asiaa käsiteltiin ELY-keskuksen kanssa.

– Sitä kautta nousi esille, että fysikaalinen vaikutus voi aiheuttaa pH:n laskua ja kerrostumista. En pitänyt sulfaattia myrkyllisenä aineena enkä pidä edelleenkään, mies sanoi uudelleen.

Syksyllä tuli jonkinlainen pH:n lasku, mutta sen syy taisi jäädä epäselväksi. Talvivaara Sotkamo Oy:n entinen osastopäällikkö

Kun ympäristövaikutukset oli havaittu, MTO:ssa ryhdyttiin miettimään keinoja, joiden myötä vaikutukset olisivat mahdollisimman vähäisiä jäteveteen.

– Prosessimuutosten osalta tulokset näkyivät muutamassa viikossa, mies kertoi.

Sulfaatista sähköposteja

Syyttäjät esittelivät oikeudelle sähköpostiviestejä, joissa käsiteltiin jätevesien sulfaattipitoisuuksia. Entisen osastopäällikön yhden sähköpostivastauksen mukaan kohonneet pitoisuudet johtuivat hönkäpesureista.

– Vastasit viestiin 54 minuuttia sen saapumisen jälkeen. Miten ratkaisit ongelman niin nopeasti? kihlakunnansyyttäjä Heikki Ylisirniö kysyi.

– Sulfaatti on ihan normaalia prosessissa, mies vastasi.

Kihlakunnansyyttäjä Kimmo Vakkala kysyi mieheltä, olisiko ympäristöongelmilta vältytty, jos tehtaalla olisi toimittu ympäristöluvan mukaisesti.

– En osaa ottaa tuohon kantaa, mies vastasi.

Kihlakunnansyyttäjä halusi tietää myös, mitä tarkoitti osastopäällikön rooli johtaa itsenäisesti metallitehtaan toimintaa.

– Osastopäällikkö on MTO:n esimies, ja siihen sisältyy toiminnan suunnittelu ja asioiden eteenpäin vieminen. Näin sen ymmärrän, mies kertoi.

Syytteet hylättiin käräjäoikeudessa

Talvivaara Sotkamo Oy:ssä osastopäällikkönä toimineen syytteet hylättiin Kainuun käräjäoikeudessa keväällä 2016. Oikeuden mukaan valtio joutuu korvaamaan miehen oikeudenkäyntikulut, jotka ovat 626 000 euroa.

Entistä osastopäällikköä syytettiin kolmen muun Talvivaaran johtohenkilön kanssa törkeästä ympäristön turmelemisesta.

Syyttäjät Kimmo Vakkala ja Heikki Ylisirniö vaativat osastopäällikölle käräjäoikeudessa vähintään kahdeksan kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta. Sama vaatimus on esitetty hovioikeudessa.

Syyttäjät pyytävät hovioikeutta kumoamaan Kainuun käräjäoikeuden tuomion siltä osin kuin Suomen valtio on velvoitettu korvaamaan osastopäällikön lakimieskulut käräjäoikeudessa siinä tapauksessa, että hovioikeus toteaa myös hänen syyllistyneen rikokseen.

Lue lisää:

Talvivaaran tuotantojohtaja hovissa: "Minulla ei ollut roolia ympäristövaikutusten tarkkailussa"

Entinen Talvivaara-pomo kertoi hovioikeudessa oman versionsa: "Jonkinlainen maailmanennätys saatiin synnytettyä"

Talvivaara-jutusta myös useita lisätutkintoja – syyttäjät haluavat selvittää Pekka Perän pääomatuloja

Pekka Perä kiisti Talvivaaran allasvuotojen ympäristövahingot hovioikeudessa – "Onnettomuuksia, joista ei voi seurata rikosvastuuta"

Talvivaaran ympäristörikosjuttu alkaa hovioikeudessa – käräjillä puolustus toi 1 000 sivua yllätystodisteita

Pattitilanne: Ihmiset odottavat korvauksia Talvivaaran ympäristövahingoista, maksajaa ei löydy

Kuusi kohtaa Talvivaara-tuomioista – Oikeudenkäynnissä nähtiin vasta ensimmäinen erä

Tuomiopäivä – syyllistyivätkö Talvivaara-pomot ympäristörikokseen? Massiivinen oikeusjuttu pähkinänkuoressa

Talvivaaran tapahtumat vuosilukuina

2004: Helmikuussa Pekka Perä ostaa Talvivaaran kaivosoikeudet. Maaliskuun 10. päivä Pekka Perän ja kaivoksen johtajan rikosepäily alkaa.

2005: Kesällä Talvivaaraan rakennettiin pilottikasa, jonka koko oli noin 1/900 todellisesta tuotannosta.

2007: Kaivosalueen rakentaminen alkaa, Talvivaara saa ensimmäisen ympäristö- ja vesitalousluvan.

2008: Kaivoksen tuotantoa aloitellaan. Kipsisakka-allas vuotaa ensimmäisen kerran.

2009: Talvivaara poistaa rikin hajua ja saostaa metalleja lipeällä, joka nosti päästövesien natrium- ja sulfaattipitoisuudet nopeasti monikymmenkertaisiksi.

2010: Osastopäällikön rikosepäily alkaa. Kipsisakka-allas vuotaa.

2011: Ympäristö- ja vesitalousluvan tarkistus vireille. Kainuun ELY-keskus tekee poliisille tutkintapyynnön Talvivaaran päästöistä, jotka ovat monikymmenkertaisia lupahakemukseen verrattuna. Yhtiön malminliuotus ei toimi toivotulla tavalla.

2012: Harri Natunen Talvivaaran toimitusjohtajaksi, Natusen rikosepäily alkaa. Kesä on sateinen, Talvivaaralla on isoja ongelmia vesien kanssa, louhinta keskeytyy. Kipsisakka-allasta korotetaan kesällä. Altaaseen pumpataan syksyllä raffinaattia eli metallien talteenottolaitoksen hapanta paluuliuosta. Kipsisakka-allas vuotaa marraskuussa, vuotovettä päätyy kaivosalueen ulkopuolelle 240 000 kuutiometriä. Pekka Perä palaa toimitusjohtajaksi.

2013: Kipsisakka-allas vuotaa keväällä. Talvivaara saa tiukemman ympäristö- ja vesitalousluvan. Esitutkinta valmistuu lokakuussa, materiaalia on 4 000 sivua.

2014: Neljä Talvivaara-pomoa ja Talvivaara Sotkamo Oy saavat syytteen törkeästä ympäristönturmelemisesta. Talvivaara Sotkamo Oy hakeutuu marraskuussa konkurssiin.

2015: Ympäristörikosjuttua käsitellään Kainuun käräjäoikeudessa kaksi kuukautta.

2016: Kainuun käräjäoikeuden tuomio: ympäristön turmeleminen, yhden vastaajan syytteet hylätään.

2017: Lokakuun 9. päivä alkoi Rovaniemen hovioikeuden käsittely.

Kategoriat - YLE

Turunväylällä avattu kaksi kaistaa Espoossa – Tulvavallit sulkevat vielä yhden kaistan Helsinkiin päin

Turun moottoritiellä Espoon Kirkkojärven kohdalla on saatu avattua jälleen kaksi kaistaa liikenteelle, tiedottaa Liikennevirasto. Molemmat ajokaistat on avattu Turun suuntaan ajavalle liikenteelle.

Tielle on vielä tänään torstainakin noussut tulvavettä.

Helsingin suuntaan ajetaan edelleen vain yhtä kaistaa pitkin. Liikenneviraston mukaan toisella kaistalla oleva tulvilta suojaava valli pysyy vielä toistaiseksi paikallaan.

Suojavalli puretaan, jos sade-ennusteet eivät lupaile ensi viikolle runsaita lisäsateita ja tulvaveden lasku jatkuu.

Viime viikon runsaat sateet aiheuttivat nopean vedenpinnan nousun, minkä takia moottoritielle jouduttiin pystyttämään tulvavalli.

Vesi nousi tielle nopeasti ja voimakkaasti, mutta puolustusvoimien apujoukkojen rakentaman vallin avulla tilanne saatiin hallintaan.

Kategoriat - YLE

Joutuvatko potilastietoni vääriin käsiin? Ihmiset huolissaan: "En luota ollenkaan terveysviranomaisiin"

Mistä on kyse?
  • Saamamme palautteen perusteella kysyimme ihmisiltä, ovatko he antaneet suostumuksensa Kanta.fi-palvelussa omien potilastietojen näkymiselle kaikille terveydenhuollon palveluntuottajille.
  • Suurin osa ei ole antanut suostumusta. Syyksi kerrottiin muun muassa pelko tietojen päätymisestä vääriin käsiin.
  • Ne, jotka ovat antaneet suostumuksesta, perustelevat asiaa esimerkiksi sillä, että hoito helpottuu.
  • Kanta-palveluun on teknisesti rakennettu erittäin tarkat kriteerit, miten tietoja pystytään käyttämään. Lisäksi on olemassa reaaliaikainen loki siitä, miten tietoja on luovutettu.

Osa suomalaisista pitää kynsin hampain kiinni oikeudestaan päättää, mitä terveystietoja itsestä on saatavilla, ja kuka niihinpääsee käsiksi. Viime viikolla julkaisemamme juttu sai runsaasti palautetta niiltä, jotka ovat päättäneet olla antamatta tietojaan kaikkien terveydenhuollon palveluntuottajien käyttöön.

Palautteen myötä päätimme kysyä lukijoilta tarkemmin, miksi he antavat suostumuksena tai eivät anna. Kyselyssä saimme 352 vastausta. Vastanneista 64,5 prosenttia ei ole antanut suostumusta käyttää potilastietojaan.

Kommenteissa korostui epäluottamus terveysviranomaisia kohtaan ja pelko tietojen päätymisestä vääriin käsiin.

Miksi pitäisi antaa lupa katsella. Riittää kun pienellä joukolla tiedot käytössä. Tarvittaessa niitä voi sitten käyttää laajemmin, mutta ei suoralta kädeltä kaikkien nähtäväksi. Huonoja esimerkkejä, miten salassa pidettävästä tiedosta on tullut "julkista".

En luota ollenkaan terveysviranomaisiin, tietojen salassapitoon. Kieltäisin tietojen näkymisen jopa oman paikkakuntani terveydenhuoltohenkilöstöltä mikäli olisi mahdollista.

Diagnosoitu vakava masennus. Lääkärit eivät sen jälkeen ole ottaneet mitään fyysistä vaivaa tosissaan.

Kanta.fi-palvelussa on myös mahdollista tehdä tietokieltoja joko osaan tai kaikkiin potilastietoihin. Noin 59 000 ihmistä on tehnyt jonkinlaisia tietokieltoja palvelussa.

Voivatko tiedot joutua vääriin käsiin?

Osansa palautteesta sai myös sosiaali- ja terveysministeriö. Kysyimme tietohallintoneuvos Maritta Korhoselta, ovatko huolet turhia, ja miten ihmisten murheisiin aiotaan vastata.

Yksi kysymys nousi ylitse muiden: voivatko tiedot joutua väärien silmien alle?

– Ainakin teoriassa kaikki on mahdollista, Korhonen vastaa.

Juuri näiden osin teoreettistenkin tilanteiden takia Kanta-palveluun on kuitenkin Korhosen mukaan teknisesti rakennettu erittäin tarkat kriteerit, miten tietoja pystytään käyttämään. Lisäksi on olemassa reaaliaikainen loki siitä, miten tietoja on luovutettu.

– Omakannasta kansalainen näkee ajantasaisesti, minne tietoja on luovutettu. Kun palvelua otettiin käyttöön, aiheesta oli erittäin merkittävä tietosuojakoulutus myös terveydenhuollon ammattilaisille.

Lokikirja kertoo, missä tietoja katsottiin

Omakanta-verkkopalvelussa henkilö pääsee tarkistamaan itse, missä yksikössä terveystietoja on selattu ja milloin.

– Kanta.fi-palvelun Omakannassa kansalainen itse näkee suoraan organisaatiotason lokitiedot. Jos näissä ilmenee jotakin ongelmaa, niin kunkin terveydenhuollon yksikön tietosuojavastaava ohjeistaa, kuinka tätä lähdetään prosessoimaan. Tarvittaessa henkilö voi olla yhteydessä tietosuojavastaavan kautta organisaation johtoon, tietohallintoneuvos Maritta Korhonen kertoo.

Korhonen antaa esimerkin lisäselvitykseen johtavasta tilanteesta.

– Kansalainen näkee lokitiedoista, että Kuopion terveyskeskus on katsonut hänen tietojaan, jotka on tallennettu Kainuun keskussairaalassa. Lokitieto näkyy organisaatiotasolla. Jos kansalainen on sitä mieltä, ettei hän ole koskaan käynyt Kuopion terveyskeskuksessa eikä sieltä ole muutenkaan tarvetta katsoa Kainuun keskussairaalaan tietoja, niin hän ottaa yhteyttä Kuopion terveyskeskukseen.

Sen jälkeen asian käsittely jatkuu organisaation sisäisen prosessin kautta yhteistyössä asiakkaan kanssa. Jos kyse on laajemmasta valvonnan toimenpitäitä edellyttävästä ongelmasta, tulee ottaa yhteyttä Valviraan.

Potilastietojen suhteen osa luottaa lääkäreihin, osa ei.AOP

Tietosuojavastaava Jenni Kyyriäinen Kainuun keskussairaalasta kertoo, että lokitietopyyntöjä on vireillä koko ajan. Potilaana olleet tilaavat tietoja siitä, kuka hänen potilastietojaan on katsonut.

Kainuun sote on saanut kuluvan vuoden aikana yhteensä 33 lokitietopyyntöä asiakkailtaan. Lisäksi Kainuun sotelle on tullut 34 asiakaslähtöistä virheenkorjaamispyyntöä perusterveyden huollon ja erikoissairaanhoidon osalta. Kyyriäisen mukaan määrät vaihtelevat kuukausittain.

Väärinkäytösten määrä laskussa

Potilaan on siis mahdollista nähdä tiedot vain organisaatiotasolla eli potilastietoja käsitelleen lääkärin tai hoitajan tietoja ei näytetä suoraan Kanta.fi-palvelussa. Niitä täytyy kysyä erikseen.

– Se on terveydenhuollon ammattihenkilöstön oikeusturvakysymys, Maritta Korhonen sosiaali- ja terveysministeriöstä selittää.

– Terveyskeskus antaa tarvittaessa lisäselvityksen, jossa kerrotaan kuka tietoja on katsonut. Kansalaisella on oikeus saada se tieto, hän jatkaa.

Oikeusprosessiin asti tietojen väärinkäyttötapauksia etenee nykyään korkeintaan 1–2 kertaa vuodessa. Maritta Korhonen

Hän sanoo, että väärinkäytösten määrä on laskenut koko ajan.

– Oikeusprosessiin asti tietojen väärinkäyttötapauksia etenee nykyään korkeintaan 1–2 kertaa vuodessa. Terveydenhuollon ammattilaisten etiikkaan kuuluu, että potilaan tietoja käsitellään ja katsotaan vain hoidon edellyttämässä laajuudessa.

– Tietosuojaa ja -turvaa voidaan parantaa tiettyyn tasoon tekniikalla, tietojärjestelmillä ja valvonnalla. Kuten monessa muussakin asiassa, henkilötason ymmärrys tietosuojasta, potilaan oikeuksista ja sen mukaisesta toiminnasta ovat kulmakivi myös potilaiden luottamukselle, Korhonen jatkaa.

Valviran ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen kertoo, että Valviran käsittelyyn tulee ainoastaan satunnaisia tapauksia, ja silloin kyse on vakavammasta toimenpiteitä vaativasta asiasta.

– Se koskee yleensä puutteita, jotka voivat aiheuttaa turvaamistoimenpiteitä, Liukkonen sanoo.

Tällöin kyseessä voi olla esimerkiksi virkavelvollisuuksien väärinkäyttö tai rikkominen.

Kaksi rastia

Kanta.fi-palvelussa voi antaa suostumuksensa potilastietojen luovuttamiselle terveydenhuollon palveluntuottajien kesken. Jos kuitenkin henkilö haluaa kieltää osan tai kaikkien tietojen näkymisen kaikille terveydenhuollon palvelutuottajille, häneltä kysytään samassa yhteydessä hätätoiminnon sallimisesta.

Hätätoiminnon hyväksyminen antaa takaportin siihen, että nopeaa hoitava vaativassa kiireellisessä tilanteessa hoitohenkilökunnan on mahdollista päästä tietoihin käsiksi, vaikka potilastietojen luovuttamisen olisi muutoin kieltänyt.

– Lähtökohta on se, että terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi, että hoidon kannalta on erittäin tärkeää saada aikaisemmat tiedot. Esimerkiksi allergiat, jos on kyseessä selvästi nähtävä voimakas allerginen reaktio, tietosuojaneuvos Maritta Korhonen kertoo.

– Jos kansalainen on tietoisesti kieltänyt tietojen käytön myös hätätilanteessa, ei tietoja päästä katsomaan. Se on kansalaisen oma päätös, ja silloin ei hätätilanteessakaan tietoja saa käyttää, Korhonen jatkaa.

Kyllä se on raju päätös ihmisen itsensäkin kannalta. Maritta Korhonen

Korhosen mukaan vain harvat ovat päätyneet piilottamaan tiedot myös hätätilanteen sattuessa.

– Silloin tilanne on käytännössä se, että sillä päätöksellä piilottaa kaiken mahdollisen tiedon käytön myös silloin kun on tajuttomana tai sellaisessa tilassa, ettei päätöstä voi pyörtää esimerkiksi suullisesti, Korhonen huomauttaa.

– Kyllä se on raju päätös ihmisen itsensäkin kannalta. Sen takia sitä on käytetty käsittääkseni erittäin vähän.

Kansalaisilta puuttuu tieto: "Mikä on kanta.fi?"

Ylen saamissa palautteissa nousi esille myös se, ettei Kanta.fi-palvelun olemassaolosta tiedetty tarpeeksi.

Mikä on kanta.fi?

Uusi juttu, josta en ollut aiemmin kuullut. Nyt löytyy mielipiteitä suuntaan ja toiseen, enkä osaa valita kantaani.

Sosiaali- ja terveysministeriön tietohallintoneuvos Maritta Korhonen korostaa kuitenkin, että tietoa on jaettu paljon silloin kun palvelu otettiin käyttöön ja sen jälkeenkin. Siitä muistutetaan myös terveydenhuollon palveluissa.

Korhosen mukaan palaute osoittaa, että palvelusta tiedottamiselle on tarvetta jatkuvasti.

– Tarkoituksena on ollut tiedottaa asiasta jälleen ensi vuoden puolella. Näköjään siitä aina pitää vain kertoa ja kertoa, mutta kyllä tähän on panostettu tosi paljon. Kaikille kansalaisille jaettiin esimerkiksi henkilökohtainen esite, kun näitä palveluita otettiin käyttöön.

Esitteet annettiin potilaille sähköisen lääkemääräyksen osalta apteekeissa tai terveydenhuollossa ja potilasasiakirja-arkiston osalta terveydenhuollossa. Osa terveydenhuollosta laittoi Korhosen käsityksen mukaan esitteen myös postissa esimerkiksi ajanvarauskirjeen mukana.

Kainuun potilasasiamies Liisa Vilmi-Johansson arvelee, ettei myöskään valittavien rastituskohtien merkitystä tunneta.

– Se vaikuttaa olevan ongelma, etteivät ihmiset tiedä mitä eri tietoruksit tarkoittavat. Tuntuma on muutoinkin se, että Kanta.fi-palvelu on vielä uusi ja vieras.

"Hyvä, että siitä ollaan aktiivisesti kiinnostuneita"

Tietohallintoneuvos Maritta Korhonen ei halua yksilöidä mitään tiettyä ryhmää, joka salaisi tietonsa toista hanakammin. Hän toteaa kuitenkin, että sosiaalisen median käyttöön tottuneet nuoret ovat ylipäätään auliimpia tietojensa jakamisessa. Mutta moni ihminen kokee terveystietonsa niin henkilökohtaisiksi, ettei mielellään jaa niitä.

Silti asia ei ole yksiselitteinen.

– On kansalaisvelvollisuus olla kiinnostunut tietosuojasta ja ymmärtää, mitä minun tulee henkilökohtaisesti tehdä niin terveydenhuollon ammattilaisena kuin asiakkaana, että tietosuoja tulee hoidettua kuntoon. Siinä mielessä hyvä, että siitä ollaan aktiivisesti kiinnostuneita, Korhonen kertoo.

Kanta.fi-palvelun niin sanottua puolesta-asiointia ollaan kehittämässä. Maritta Korhonen

Hän toivoo, että jatkossa palvelua saataisiin laajennettua niin, että tarvittaessa käyttäjä pystyisi asioimaan siellä iäkkäiden vanhempiensa tai 10–18 -vuotiaan lapsensa puolesta.

– Kanta.fi-palvelun niin sanottua puolesta-asiointia ollaan kehittämässä, ja se on erittäin tärkeä ja odotettu parannus.

STM:stä toivotaan, että terveydenhuolto parantaa prosessejaan niin, että tiedot päivittyvät palveluun lainsäädännön edellyttämällä tavalla eli lähes reaaliajassa.

Vaikka Korhosen mukaan pääasiassa tiedot päivitetään käyttöön hyvin, niin ongelmia tietojen Kantaan tallentamisen nopeudessa on jonkin verran sekä julkisessa terveydenhuollossa että yksityisellä puolella. Tämä näyttäytyy tietenkin kansalaiselle kummallisena tilanteena, jossa osa tiedoista tulee nopeasti ja osaa joutuu odottelemaan ja jopa kyselemään itse.

Valinnanvapaus tuo uutta järjestelmään

Kanta.fi-palvelu tulee entistäkin tarpeellisemmaksi sote-uudistuksen sekä sen mukana tulevan valinnanvapauslain myötä.

– Tietojen välittäminen eri palveluntuottajille toteutetaan Kanta-palvelun kautta. Valinta siitä, mitä sote-keskusta haluaa käyttää, tehdään Omakannan kautta, Maritta Korhonen sanoo.

Tällä hetkellä kansalainen saa itse päättää tietojensa luovuttamisesta. Tähän on mahdollisesti tulossa muutos, sillä jatkossa lähtökohtana pidetään sitä, että potilastietojen tulee olla käytettävissä hoitoon osallistuville, mutta edelleen ne on rajattava pois sivullisten käytöstä.

– EU:n tietosuoja-asetus antaa toimintaan uusia reunaehtoja. Olemme valmistelleet lakimuutoksia, joissa lähdettäisiin liikkeelle siitä, että terveydenhuollon organisaatioiden oikeus käyttää tietoja yksinkertaistuisi. Se tarkoittaisi sitä, että jos on olemassa hoitosuhde, niin potilastiedot olisivat lähtökohtaisesti käytettävissä. Kansalaisella säilyisi edelleen kielto-oikeus.

Valinta siitä, mitä sote-keskusta haluaa käyttää, tehdään Omakannan kautta. Maritta Korhonen

Korhosen mukaan entistä enemmän lähdetään liikkeelle siitä, että terveydenhuollon ammattilaisella on oikeus käyttää tietoja käyttöoikeuden ja hoitosuhteen ollessa myös teknisesti todennettuna.

– Läpinäkyvyys tietojen käytössä ja toimiva suojaus sekä valvonta ovat kansalaisen oikeusturvan ja luottamuksen kannalta erittäin tärkeitä asioita.

Maakuntauudistuksen myötä myös yksiköt suurenevat ja 18 maakuntaa vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannosta.

– Tietojen käyttömahdollisuus laajenee siis huomattavasti, tietohallintoneuvos Maritta Korhonen sosiaali- ja terveysministeriöstä arvioi.

Luvan antaneet: hoito helpottuu

Vaikka suurin osa Ylen kyselyyn vastanneista ei ole antanut suostumusta kaikille terveysviranomaisille potilastietojensa tarkasteluun, on myös heitä, jotka ovat luvan suoneet.

Luvan antamista he perustelevat muun muassa sillä, että hoito helpottuu ja parantuu kun hoitohenkilökunnalla on kaikki tieto käytössään.

Se on järkevää. Lääkärille ei tarvitse joka kerta selittää alusta alkaen tilannetta (edellyttäen, että lääkäri on ehtinyt/viitsinyt/ymmärtänyt lukea etukäteen tiedot) ja voi tulla tilanne, jolloin ei kykene puhumaan jne. Ja sitten jos joku asiaankuulumaton sattuu näkemään terveystietoni – so what? Mitä hän niillä voisi tehdä. Yksityisyytensä suojasta taitavat eniten olla huolestuneita ihmiset, joilla on jotain salattavaa...

Asun kahdella eri paikkakunnalla ja turvallisempaa jos jotain sattuu, että kaikki näkevät tiedot.

Lääkäreille helpompi kun näkevät terveystietoa eikä tarvitse alkaa tutkimaan kaikkea.

Kategoriat - YLE

Testaa, tunnetko sananvapauden rajat: Mitä saa jakaa, ketä kuvata, saako poliisista tehdä parodiaa?

Sananvapaudella on rajansa, mutta niitä ei useinkaan löydy lakikirjoista. Moni tapaus täytyy ratkaista oikeusistuimessa. Käytimme testin laatimisessa apuna useita asiantuntijoita, ja jokaisen mielestä teema oli poikkeuksellisen vaikea. Kokeile, kuinka hyvin sinä tunnistat sananvapauden rajat.

Sananvapaustestin laadinnassa on käytetty seuraavien asiantuntijoiden apua: oikeustieteen tohtori Mika Illman, poliisin vihapuhetutkintaryhmän vetäjä Jouni Niskanen, Ylen mediasääntelypäällikkö, varatuomari Kirsi-Marja Okkonen, Ylen etiikkapäällikkö Timo Huovinen.

Kategoriat - YLE

Isot jyräävät kuntokeskusbisneksessä – yrittäjiä riittää, mutta rahan tiristäminen on hikistä touhua

Viime vuosina Suomeen on perustettu valtavasti kuntokeskuksia, mutta harva pärjää kovassa kilpailussa.

Tilastokeskuksen julkaisemasta talous- ja hyvinvointikatsauksesta käy ilmi, että kuntokeskusten määrä, henkilöstö ja liikevaihto miltei tuplaantuivat vuosina 2008–2015.

Toissa vuonna toimialalla oli 426 yritystä ja ne työllistivät yli 1 800 henkilöä. Liikevaihtoa kertyi lähes 200 miljoonaa euroa, josta 82 miljoonaa tuli kymmeneltä suurimmalta yritykseltä.

Kärkikymmenikkö tekee tulosta

Tilastot osoittavat, että toimintaa on vaikea saada kannattavaksi. Vuonna 2015 yhdestä kuntokeskukselle maksettavasta eurosta jäi yrittäjälle kouraan keskimäärin vain kaksi senttiä.

Alan yrityksistä valtaosa on osakeyhtiöitä. Niistä miltei 40 prosentilla jo käyttökate oli negatiivinen.

Tulosta toimialalla ovat tehneet lähinnä kärkikymmenikön yhtiöt. Niiden osuus euromääräisestä käyttökatteesta oli toissa vuonna jopa 75 prosenttia.

Tilastokeskus julkistaa myöhemmin syksyllä tietoja kuntokeskusten liiketoiminnasta viime vuoden osalta.

Kategoriat - YLE

Tampereen Kotilinnasäätiö valittaa Patentti- ja rekisterihallituksen moitteista

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) puuttui syksyllä Tampereen Kotilinnasäätiön toimintaan kaupungin Muotialassa omistaman tontin asioissa.

Eläkeläisten asumista tukeva Kotilinnasäätiö myi tontin vuokraoikeuden yksityiselle rakennusyhtiölle reilulla miljoonalla eurolla. Myynti rikkoi säätiön ja kaupungin välistä sopimusta.

Seurauksiakin säätiölle tuli, mutta Tampereen kaupunginhallitus päätti elokuussa kohtuullistaa ne 1,8 miljoonasta eurosta 1,15 miljoonaan euroon.

Tonttikauppa on herättänyt laajaa keskustelua Tampereen päätöksentekokulttuurista.

Säätiö lupaa parantaa menettelytapojaan

Nyt Kotilinnasäätiön hallitus on käsitellyt PRH:n päätöstä. Yksimielinen päätös on, että valitus jätetään.

Kotilinnasäätiön mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen päätös perustuu osittain väärään käsitykseen tapahtumien kulusta, ja valituksen tarkoitus on oikaista käsitykset.

Nyt käsiteltävässä tapauksessa Kotilinnasäätiö katsoo toimineensa Tampereen kaupungin antamien ohjeiden mukaan. Säätiö sanoo luottaneensa siihen, että neuvotut toimintatavat ovat olleet oikeita.

Sen sijaan Patentti- ja rekisterihallituksen pyyntö siitä, että Kotilinnasäätiö tarkentaisi menettelytapojaan, on säätiön mukaan täysin aiheellinen. Säätiö sanoo korjanneensa käytäntöjään. Jatkossa esimerkiksi eri tahojen kanssa käydyt neuvottelut dokumentoidaan "äärimmäisen tarkasti".

Kategoriat - YLE

Uusi-Seelanti sai "naispuolisen Trudeaun tai Macronin" – Jacinda-mania siivitti Ardernin pääministeriksi

Työväenpuolueensa kannatuksen rajuun nousuun kääntänyt Jacinda Ardern nousee Uuden-Seelannin pääministeriksi.

37-vuotias Ardern on Uuden-Seelannin kolmas naispääministeri ja nuorin pääministeri sitten vuoden 1856. Tuolloin maan pääministerinä aloitti vain hitusen nuorempi Edward Stafford.

Ardern nousi työväenpuolueen johtoon elokuussa, jolloin puolueen kannatus oli alimmillaan 20 vuoteen, 23 prosenttia. Syyskuun vaaleissa puolue otti kakkossijan 35,8 prosentin ääniosuudella. Edellisen pääministerin Bill Englishin konservatiivinen kansanpuolue sai parlamenttiin kaksi paikkaa enemmän, mutta jää nyt hallituksen ulkopuolelle.

Työväenpuolue on sopinut hallituksesta populistisen Uusi-Seelanti ensin -puolueen kanssa. Vihreät ovat luvanneet tukea hallitusta lähtemättä siihen kuitenkaan mukaan.

"Jacinda-mania"

Ardern ei ollut kovinkaan tunnettu politiikan piirien ulkopuolella, kun hänestä tuli elokuun alussa työväenpuolueen puheenjohtaja. Hän nousi kuitenkin nopeasti kansan suosioon ja pelasti puolueensa vaaleissa uhanneelta murskatappiolta.

Väkijoukot kohtelivat Ardernia kuin rocktähteä tämän vieraillessa ostoskeskuksissa ja yliopistoissa. Ardernia kuvataan karismaattiseksi ja helposti lähestyttäväksi.

Tarkkailijat ovat verranneet häntä Kanadan pääministeriin Justin Trudeauhun ja Ranskan presidenttiin Emmanuel Macroniin, jotka kumpikin nousivat valtaan suuren henkilökohtaisen kansansuosion saattelemina.

Ardern on kertonut yllättyneensä suosiostaan. Hän uskoo, että taustalla on ihmisten toive muutoksesta. Ardern on ollut suosittu etenkin nuorten keskuudessa.

Hän on luvannut panostaa kohtuuhintaiseen asumiseen, koulutukseen, ympäristönsuojeluun ja terveydenhuoltoon. Hän haluaa myös rajoittaa maahanmuuttoa.

Wall Street Journal -lehti tviittasikin syyskuussa, että Ardern on kuin Justin Trudeau – paitsi maahanmuuton suhteen ennemminkin kuin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

Ardern tyrmäsi väitteen vääränä ja loukkaavana, Stuff-uutissivusto sanoo.

Poliisin tytär Pohjoissaarelta

Ardern on poliisin tytär Morrinsvillestä Uuden-Seelannin Pohjoissaarelta. Hän sanoo siellä näkemänsä köyhyyden muokanneen mielipiteitään. Alun perin Ardern oli mormoni, mutta jätti kirkon vastalauseena sen suhtautumiselle homoseksuaalisuuteen.

Hän opiskeli viestintää ja on työskennellyt sekä Uuden-Seelannin pääministerin Helen Clarkin toimistossa että Britannian Tony Blairin hallituksen neuvonantajana.

Twitterissä Helen Clark onnittelee entistä alaistaan valinnasta maan kolmanneksi naispääministeriksi ja sanoo: historiallisia aikoja.

Vuonna 2008 Ardern valittiin parlamenttiin ja tämän vuoden maaliskuussa hänestä tuli työväenpuolueen varapuheenjohtaja.

Hänen avomiehensä on tv-juontaja Clarke Gayford. Vaalikampanjan aikana nousi kohu, kun Ardernia tentattiin hänen lapsentekoaikeistaan.

Lue myös:

Pieni populistipuolue nousi vaa'ankieliasemaan Uudessa-Seelannissa

Uuden-Seelannin uutta oppositiojohtajaa tentattiin vauva-aikeista – Miesjuontaja sai kuulla kunniansa

Kategoriat - YLE

Hallitus käynnistää saamelaisten sovintokomission valmistelun

Hallitus käynnistää saamelaisasioita käsittelevän sovintoprosessin. Sen perustamisesta hallitus on keskustellut yhdessä Saamelaiskäräjien kanssa.

– Suomen 100-vuotisjuhlavuoden teemana on ”Yhdessä”, ja juhlavuoden henkeen sopii käynnistää tämä sovintotyö, jota pidän tärkeänä, pääministeri Juha Sipilä toteaa valtioneuvoston tiedotteessa.

Hallituksen lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan 200 000 euroa perustettavan sovintokomission kuluihin.

Eri maissa on toteutettu tai valmisteltu alkuperäiskansojen historiaa ja asemaa koskevia komissioita, joilla on pyritty tukemaan alkuperäiskansojen kielen ja kulttuurin säilymistä sekä edistämään sovinnollista kehitystä.

Suomessa muun muassa saamen kielen ja kulttuurin menetys asuntolakoulukokemusten yhteydessä on ollut esillä.

– Saamelaiset ovat perustuslain mukaisesti Suomen alkuperäiskansa. Sen historiaan sisältyy riittämättömästi selvitettyjä kysymyksiä, ja sen nykyisyyteen liittyy haaste kielen ja kulttuurin säilymisestä myös tuleville sukupolville, sanoo oikeusministeri Antti Häkkänen.

Tausta: Totuuskomissiot tukeneet alkuperäiskansayhteisöjen eheytymistä muun muassa Kanadassa ja Etelä-Afrikassa

Totuuskomissiot ovat olleet apuna alkuperäiskansayhteisöille ympäri maailmaa, esimerkiksi Etelä-Afrikassa ja Kanadassa.

Kanadassa totuus- ja sovintokomitea perustettiin vuonna 2008 selvittämään, mitä 150 000 alkuperäiskansalasta ovat asuntolakouluissa joutuneet kokemaan. Asuntolakouluja käytettiin Kanadassa alkuperäiskansalasten sulauttamiseen valtaväestöön samoin tavoin kuin Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.

Komissio keräsi ja dokumentoi historian tapahtumia perheiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä, joihin asuntolakoulut olivat vaikuttaneet. Totuus- ja sovintokomitean työn tuloksena yli 80 000 ihmistä on saanut korvauksia fyysisistä ja psyykkisistä kärsimyksistä ja 30 000 henkilöä seksuaalisista hyväksikäytöistä.

Komissio teki lisäksi 94 parannusehdotusta alkuperäiskansan ja etenkin alkuperäiskansalasten tilanteeseen Kanadassa.

Etelä-Afrikassa taas totuuskomissio oli oikeusistuimen kaltainen elin, jonka maan kansallisen yhtenäisyyden hallitus perusti vuonna 1995 selvittämään apartheidin aikaisia rikoksia. Totuuskomissiolla oli keskeinen asema Etelä-Afrikan muutoksessa demokraattiseksi valtioksi. Sitä pidetään onnistuneena yrityksenä selvittää maan traumaattista poliittista historiaa.

Korjattu 19.10.2017 klo 13:55: Saamenkielinen kuvateksti käännetty suomen kielelle.

Kategoriat - YLE

Kommentti: Mäkinenkin sulki oven Ogierilta – jääkö rallin hallitseva maailmanmestari ilman työpaikkaa?

Sebastien Ogierin tiimalasissa aikaa valuu niin nopeasti, että ei olisi ihme, vaikka ranskalaisen ura loppuisi tähän kauteen.

Kaikki ei aina mene kuin sadussa. Kuljettajamarkkinoilla Ogier on painonsa arvosta kultaa mittavan menestyksensä takia, mutta parhaimpienkin kohdalla matka päättyy jossain vaiheessa. Juuri niin on käymässä Ogierille.

Vuosi M-Sportilla on vain kohottanut 33-vuotiaan tähtikuljettajan osakkeita. Mies taikoi tiimin Fiesta WRC:sta sarjan kelvollisimman ralliaseen, jolla pystyy voittamaan muutkin kuin vain Ogier itse.

Hiipunut nopeus

Puhdasta nopeutta katsoessa kausi ei ole ollut Ogierille enää samanlaista ilotulitusta, kuin aiemmat mestaruusvuodet. Voittoja on tullut kaksi, mutta tasaisuus on taannut sen, että mestaruus tulee tänäkin vuonna.

Pohja-aikoja Ogier on tykittänyt vähemmän kuin vaikkapa Citroenin Kris Meeke, jolle kausi on ollut todellista rämpimistä, vaikka Kataloniasta voitto tulikin.

Vielä Kataloniassa Ogier oli ainakin Hyundai-pomo Michel Nandanin huulilla, mutta muutamakin päivä neuvotteluissa on pieni ikuisuus. Nyt tuokin ovi uhkaa sulkeutuneen Ogierilta, tai sitten Nandanin taktiikka on saada ranskalaisässä laskemaan palkkapyyntöään.

Citroenilla oli kyllä halukkuutta Ogierin palveluksiin, mutta kysyntä ja tarjonta eivät kohdanneet. Moninkertaisen maailmanmestarin vaatimukset eivät osuneet yksiin autotehtaan johdon kanssa, ja jälleen tippui yksi vaihtoehto pois muutoinkin lyhyeltä listalta.

Myös Toyota oli tavoittelemassa tallipäällikkö Tommi Mäkisen mukaan Ogierin palveluksia. Kiinnostus oli molemminpuolista, mutta tiimi näki paremmaksi vaihtoehdoksi pitäytyä Ott Tänakin palkkaamisessa, mitä pohjusti jo varsin pitkän aikaa.

Mestari vaatii mestarin kohtelun

Tilanne on vaikea. Ogier vaatii paitsi tulostensa mukaista palkkaa, myös tiimin, jonka suojissa menestyminen on mahdollista. Kaikki maksaa. Kuluva kausi M-Sportin yksityistiimissä mahdollistui vain sillä, että Volkswagen joutui maksamaan yhä Ogierin neljän miljoonan euron peruspalkan, minkä lisäksi itävaltalainen energiajuomajätti toi tiettävästi pari miljoonaa euroa lisää budjettiin.

Siinä ei ole kuitenkaan läheskään kaikki kulut. Ogierin menestys perustuu pikkutarkkuuteen ja äärimmäiseen ammattimaisuuteen. Vaatimukset ovat kovia, mutta niin ovat ranskalaisen tuloksetkin. Kehitystyö on jatkuvaa, eikä kyse ole edullisesta toiminnasta. Yksi testipäivä maksaa hyvinkin viisinumeroisen summan, kehitystyö itsessään satojatuhansia tai jopa miljoonia euroja.

Paikkoja Ogierille varmasti edelleen löytyisi, mutta ei mestarin arvolle sopivaa. On jokseenkin eriskummallista, ettei pian viidennen peräkkäisen mestaruuden varmistavalle rallin supertähdelle löydy kunnollista sopimusta.

Kuluvan kauden näytöilläkin Ogierin voi laskea takaavan vähintään yhden mestaruuden tiimille, joka hänet kelpo korvauksella huolisi. Yksin hän ei merkkimestaruuteen pysty, mutta hyvien adjutanttien avustuksella tehtaan tiimeille arvokas titteli hoituisi kyllä.

Ovien pysyessä kiinni, ei Ogierille jää muuta vaihtoehtoa kuin lopettaa uransa tähän kauteen. Mutta millaiseen kauteen ranskalainen lopettaakaan? Viisi perättäistä mestaruutta, kahdella eri automerkillä saavutettuna jättää jäljen historiankirjoihin. Harva kuljettaja lopettaa uraansa yhtä huipulta kuin Ogier.

Itse asiassa koskaan aiemmin rallin MM-historiassa kuljettajan ura ei ole loppunut hallitsevana maailmanmestarina.

Mestaruus huomattavan pienellä budjetilla toimivan M-Sportin autolla aitoja tehdastiimejä vastaan on kirsikka kakun päällä, mutta tuo kakku taisi tulla jo syötyä.

Adieu, Seb!

Miika Wuorela

Kategoriat - YLE

Sivut