Kyläinfo

KissaHanhijärvi sijaitsee noin 8 km:ä Lappeenrannan keskustasta etelään. Kylälle pääset Viipurintieltä; Myllymäen kaupparyhmittymien takaa alkaa Hanhijärventie. Toinen pääreitti kyläalueelle johtaa Vaalimaantieltä Hanhikempintietä pitkin.

Hanhijärvi on laaja kyläkokonaisuus, johon kuuluvat myös Hanhikempin ja Rantalan kylät. Hanhijärven vesistöalue sijoittuu Hanhijärven, Puralan ja Kauskilan kylien väliin. Lappeen pitäjän alueella on ollut asutusta jo satoja vuosia, niin myös Hanhijärvellä. Monet suvut ovat löytäneet asuinpaikkansa ja raivanneet peltonsa jo 1600-luvulla.

Pääosa Hanhijärven kylämaisemasta on edelleen viljeltyä peltoaukeaa. Kylän asutus sijoittuu perinteisine pihapiireineen teiden varsille luoden viihtyisän maisemakokonaisuuden. Koska Hanhijärvi sijaitsee taajaman läheisyydessä, kylämaisemassa pilkahtelee myös näkymiä kaupunkirakennelmista ja teollisuuslaitoksista.

Elinvoimaisella kyläalueella moni kyläläinen työllistää itsensä lisäksi ulkopuolista työvoimaa. Kylällä harjoitetaan maanviljelyn ja karjanhoidon sekä jatkojalostuksen lisäksi runsaasti muutakin yritystoimintaa. Kylällä sijaitsee useita leipomoita, joista valmistuvat maankuulut rieskat, ruisleivät ja viipurinrinkelit. Puutarhoilla kasvatetaan muun muassa torimyyntiin vihanneksia, juureksia ja kukkia. Pajunviljelyäkin löytyy. Kylällä toimii myös autokorjaamo sekä metalli- ja aidanrakennusyritys. Moni kyläläinen on myös perustanut yrityksensä kaupunkialueelle.

Hanhijärven kylän asukkaaat ovat toimeliasta väkeä. Hanhijärveläisillä on halua toimia yhdessä oman elinympäristön hyvinvoinnin puolesta. Kyläperinteen tapaan talkootyön ja seuratoiminnan ansiosta kylällä toimii Hanhijärven kyläyhdistys, joka kokoaa asukkaat useaan tapahtumaan joka vuosi, uusimpana maineikas Leidi-pilkki. Kunnostetulla kylätalolla on toimintaa lapsille, nuorille ja liikunnanhaluisilla.

Lisäksi vireällä kylällä toimivat Martat, metsästysseura Hanhijärven Erä, Lappeen Riennon kyläosasto ja kalastuskunta. Kylän asukkaat toimivat aktiivisesti muun muassa kylätalon kunnostamiseksi ja järven tilan parantamiseksi.